Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ Thanh Hóa

Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ Thanh Hóa

Thời gian còn lại của Cuộc thi tuần 8

Cuộc thi đã diễn ra

Cuộc thi tuần 7

Từ 09:00:00 18/05/2020
Đến 08:00:00 25/05/2020

Cuộc thi Tuần 6

Từ 09:00:00 11/05/2020
Đến 08:00:00 18/05/2020

Cuộc thi tuần 5

Từ 09:00:00 04/05/2020
Đến 08:00:00 11/05/2020

Cuộc thi tuần 4

Từ 09:00:00 27/04/2020
Đến 08:00:00 04/05/2020

Cuộc thi tuần 3

Từ 09:00:00 20/04/2020
Đến 08:00:00 27/04/2020

Cuộc thi tuần 2

Từ 09:00:00 13/04/2020
Đến 08:00:00 20/04/2020

Cuộc thi tuần 1

Từ 08:00:00 06/04/2020
Đến 08:00:00 13/04/2020
TOP thí sinh
  • Nguyễn Đình Hoàng

    Thôn Hà Nội, xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  • Nguyễn Thị Ngọc Nhi

    THPT Cầm Bá Thước, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa
  • Lê Thị Lan Hương

    Lương Lợi, xã Yên Tâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa