Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ Thanh Hóa

Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ Thanh Hóa

Thời gian còn lại của cuộc thi

Cuộc thi đã diễn ra

Cuộc thi tuần 13

Từ 09:00:00 29/06/2020
Đến 08:00:00 06/07/2020

Cuộc thi tuần 12

Từ 09:00:00 22/06/2020
Đến 08:00:00 29/06/2020

Cuộc thi tuần 11

Từ 09:00:00 15/06/2020
Đến 08:00:00 22/06/2020

Cuộc thi tuần 10

Từ 09:00:00 08/06/2020
Đến 08:00:00 15/06/2020

Cuộc thi tuần 9

Từ 09:00:00 01/06/2020
Đến 08:00:00 08/06/2020

Cuộc thi tuần 8

Từ 09:00:00 25/05/2020
Đến 08:00:00 01/06/2020

Cuộc thi tuần 7

Từ 09:00:00 18/05/2020
Đến 08:00:00 25/05/2020

Cuộc thi Tuần 6

Từ 09:00:00 11/05/2020
Đến 08:00:00 18/05/2020

Cuộc thi tuần 5

Từ 09:00:00 04/05/2020
Đến 08:00:00 11/05/2020

Cuộc thi tuần 4

Từ 09:00:00 27/04/2020
Đến 08:00:00 04/05/2020

Cuộc thi tuần 3

Từ 09:00:00 20/04/2020
Đến 08:00:00 27/04/2020

Cuộc thi tuần 2

Từ 09:00:00 13/04/2020
Đến 08:00:00 20/04/2020

Cuộc thi tuần 1

Từ 08:00:00 06/04/2020
Đến 08:00:00 13/04/2020

danh sách thí sinh giải nhất 13 tuần thi

182.878 NGƯỜI THAM GIA / 2.305.903 LƯỢT DỰ THI
Cuộc thi tuần 1
Trần Công Định
Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Cuộc thi tuần 2
Lê Thị Dung
Trường Mầm non Hoằng Thịnh, xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Cuộc thi tuần 3
Cao Sỹ Khánh
Lớp 11 A3, Trường Lương Đắc Bằng, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Cuộc thi tuần 4
Lương Hồng Thái
Lớp 9A, Trường Dân tộc Nội trú huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa
Cuộc thi tuần 5
Lương Thị Ngọc
Lớp 11 C, Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Thanh Hóa
Cuộc thi Tuần 6
Nguyễn Vũ Thùy Linh
Lớp Ngôn ngữ Anh K2, Trường Đại học, Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
Cuộc thi tuần 7
Nguyễn Đình Hoàng
Lớp 7A, Trường THCS Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Cuộc thi tuần 8
Lê Thị Hằng
Lớp 10 C, Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Thanh Hóa
Cuộc thi tuần 9
Hồ Ngọc Ánh
Lớp 11B1, trường THPT Cầm Bá Thước, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa
Cuộc thi tuần 10
Nguyễn Xuân Thiêm
Tiểu đoàn 2, trung đoàn 273, xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Cuộc thi tuần 11
Hồ Ngọc Ánh
Lớp 11B1, Trường THPT Cầm Bá Thước, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa
Cuộc thi tuần 12
Phạm Thị Nhân
Lớp 12 A3, Trường THPT Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa
Cuộc thi tuần 13
Nguyễn Văn Tuấn
Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng số 1 thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa