LỊCH THI

CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU "90 NĂM TRUYỀN THỐNG VẺ VANG CỦA ĐẢNG ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HÓA"

------------------------------------

 

                         Hình thức, thời gian tổ chức cuộc thi:

                         - Cuộc thi được diễn ra trong 13 tuần với thời gian như sau:

                         + Tuần 1: 06/04/2020 - 13/04/2020

                         + Tuần 2: 13/04/2020 - 20/04/2020

                         + Tuần 3: 20/04/2020 - 27/04/2020

                         + Tuần 4: 27/04/2020 - 04/05/2020

                         + Tuần 5: 04/05/2020 - 11/05/2020

                         + Tuần 6: 11/05/2020 - 18/05/2020

                         + Tuần 7: 18/05/2020 - 25/05/2020

                         + Tuần 8: 25/05/2020 - 01/06/2020

                         + Tuần 9: 01/06/2020 - 08/06/2020

                         + Tuần 10: 08/06/2020 - 15/06/2020

                         + Tuần 11: 15/06/2020 - 22/06/2020

                         + Tuần 12: 22/06/2020 - 29/06/2020

                         + Tuần 13: 29/06/2020 - 06/07/2020